czwartek, 29 października 2020

Informacja dla rodziców

 W październiku 2020 roku po okresie adaptacyjnym w grupie została przeprowadzona obserwacja wstępna diagnozująca umiejętności dzieci. Badaniem objęto cztery obszary: rozwój fizyczny, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny i rozwój poznawczy. Obszary te obejmują umiejętności z poszczególnych zakresów właściwych rozwojowi dziecka 3 letniego. Po wstępnej obserwacji zostały wyznaczone następujące kierunki pracy:

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY W GRUPIE 3-LATKÓW

(po wstępnej obserwacji)

 

1.   1. Kształtować czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne  (korzystanie z toalety, ubieranie się, rozbieranie, spożywanie posiłków)

2.    2. Kształtować rozwój mowy oraz wypowiedzi wielozdaniowe poprzez ćwiczenia narządów mowy, naukę krótkich wierszyków, rymowanek, regularne czytanie bajek, zabawy słowne, praca z obrazkiem, historyjki obrazkowe.

3.   3.Rozwijanie sprawności manualnych: wdrażać do prawidłowego trzymania kredki, pędzla, lepienie z plasteliny, wydzieranie z papieru, malowanie, wyklejanie, wylepianie.

1 komentarz: